TR-Therapy

Přístroj WINBACK 3S od firmy Madisson s.r.o.

Princip TR-Therapy (Targeted Radiofrequency Therapy = selektivní radiofrekvenční terapie) dodává během terapie vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění (o výkonu až 100W) do požadované tkáně, což vede nejen k selektivní tkáňové hypertermii.

Používají se dva různé režimy – kapacitní a rezistivní. Díky tomu TR-Therapy zajistí přesnou a účinnou léčbu cílenou do specifické tkáně.

Kapacitní elektrodou ošetřujeme kůži, podkoží, fascie a svaly. Vykazuje termický efekt. Rezistivní elektroda působí na tkáně s vyšším odporem, jako jsou svalové úpony, šlachy, vazy. Atermické působení.

TR-Therapy v kombinaci s technikami měkké tkáně zvyšuje terapeutický účinek zvýšením průtoku krve, která do léčené tkáně přináší větší množství živin, kyslíku a obranných látek. Tato kombinace, která se používá u reflexivně způsobené svalové hypertonie, vede k rychlejšímu a snadnějšímu odstranění obtíží.

TR-Therapy pomáhá zmírňovat spoušťové body a svalový hypertonus, které brání znovunabytí plného kloubního pohybu. Použití TR-Therapy v kombinaci s pasivním protažením zkrácených struktur vede například k úlevě a okamžitému rozšíření rozsahu pohybu v daném úseku.

Radiofrekvenční terapie

Principem RF je rychlá změna polarity elektrod přístroje vyvolávající pohyb nabitých částic tkáně (pozitivně nabité částice jsou přitahovány k zápornému pólu a negativně nabité ke kladnému pólu). Při změně polarity elektrod se záporné a kladné částice dávají do pohybu k opačnému pólu elektrody a vzniká třecí teplo. Při frekvenci RF např. 10 MHz dochází ke změně polarity elektrod 10milionkrát za sekundu. Množství vznikajícího tepla ve tkáni závisí na množství RF proudu, odporu ošetřované tkáně a charakteru elektrod.

Účinky TR-Therapy

Bylo vědecky prokázáno, že přináší takové léčebné účinky, jako je:

* okamžité a výrazné snížení bolesti

* uvolnění hypertonických svalů * redukce otoků

* podpora regenerace * hojení tkání

* zvětšení rozsahu pohybu

* zvýšení rychlosti biochemických reakcí

* dilatace cév a tím zlepšení prokrvení a rychlosti přísunu živin a odplavení zplodin metabolismu

* změkčení a odplavení jizevnatého vaziva a starých srůstů

* odplavení usazených solí

* Ideální pro léčbu akutního a chronického zranění při sportu

* Efektivní a bezpečná a bezbolestná metoda

* TR-Therapy má okamžitý účinek a úleva od bolesti nastává již v průběhu terapie

 

Indikace:

* Spoušťové body v oblasti krční páteře

* Uvolnění hypertonických svalů

* Regenerace a hojení tkáně

* Bolest bederní páteře – akutní i chronická

* Bolest krční páteře – akutní i chronická

* Bolest a omezený rozsah pohybu v ramenním kloubu

* Zánět šlach

* Syndrom karpálního tunelu

* Bolest kolenního kloubu

* Redukce otoku

* Regenerace svalů

* Uvolnění, relaxace a regenerace

* Bechtěrevova nemoc

* Bolest Achillovy šlachy

* Epikondylitidy – Tenisový a golfový loket