InBody 270

Jedná se o absolutní novinku v našem rehabilitačním centru. Umožňuje měření složení těla s vysokou přes­ností. Výsledky měření můžete použít pro úpravu jídelníčku, sestavení fitness programu na míru.

Přístroj Vám přehledně zobrazí:

 • Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost)
 • Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku)
 • Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha)
 • Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha)
 • Fitness skóre
 • Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů)
 • Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index
 • Celková hmotnost buněčné hmoty
 • Celková hmotnost kosterních minerálů
 • Obvod levé paže bez tuku
 • Ukázky stravy – ukázkový jídelníček
 • Interpretace pomocí QR kódu Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť
 • Historie měření, grafové vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou

Rádi změříme složení těla i Vám. Objedávat se můžete na  774 800 840