Bolesti ramena

Poranění rotátorové manžety

Rotátorová manžeta je tvořena čtyřmi svaly. Dojde – li k poranění jedné nebo více šlach, je významně ovlivněn rozsah pohybu v ramenním kloubu. A to především ve smyslu vzpažení poraněné končetiny.Příčinou bývá často prudké zapnutí svalů ramena s končetinou nad horizontálou (prudký švih).

 

Poranění se vyznačuje výraznou bolestivostí poraněného ramena, s výrazným omezením aktivního pohybu, především vzpažení. Z diagnostických metod se provádí především klinické vyšetření, dále ultrazvukové vyšetření, popřípadě MRI (magnetická rezonance). Na rtg není poranění rotátorové manžety patrné.

 

Léčba:

Částečné odtržení šlachy je možné léčit konzervativně – klidovým režimem, závěsem a rozcvičováním ramena pasivními cviky. V mnoha případech převezmou funkci poraněné šlachy ostatní svaly ramenního pletence a omezení hybnosti i bolesti je po 6–8 týdnech léčby minimální.

Při rozsáhlém přetrhání šlachy je vhodná indikace k operaci . Po operaci je rameno fixováno ortézou nebo jinou fixací. Správná rehabilitace je velmi důležitá, hlavně ve smyslu pasivního rozcvičování ramenního kloubu jako prevence omezení hybnosti. Aktivní vzpažení nebývá povoleno po dobu minimálně 2 měsíců od operace.

 

Zmrzlé rameno

Příznakem jsou silné ostré bolesti ramenního kloubu a paže spolu s výrazně omezenou hybností v ramenním kloubu. Výrazná bolestivost narušuje noční spánek.Problémy jsou jak s upažením, rotací na kteroukoliv stranu, nebo ohybem či narovnáním paže. Velmi frekventovaně se vyskytuje především u žen středního věku.

Příčinou vzniku zmrzlého ramene může být úraz, přetížení, poranění či prochladnutí tkáně v okolí kloubu. Dále zánět v oblasti kloubu, degenerativní změny, popřípadě poruchy funkce svalů v ramenního pletence. Zmrzlé rameno může vzniknout ale i při funkčních poruchách krční páteře.

Léčba:

Rehabilitace spočívá v podrobném kineziologickém rozboru, který se zaměřuje na funkční změny svalových skupin s funkčními změnami v průběhu svalových řetězců.Dále na reflexní změny a blokády v oblasti krční a hrudní páteře a žeber. U zmrzlého ramene se fyzioterapie neobejde bez aplikace rázové vlny popřípadě v kombinaci s hloubkovou vibrační masáží na oblast ramene a svalů s funkční souvislostí.

Pro zvýšení efektivity rehabilitace a okamžité snížení bolesti se po konzultaci s fyzioterapeutem doporučuje užití co nejvhodnější kombinace s přístrojovou terapií jako je laser, TR-therapy nebo rázová vlna. Toto významně ovlivní průběh rehabilitace a urychlí celý ozdravný proces.