Bolesti lokte

Tenisový loket (Epicondylitis humeri (lateralis) radialis )

Tenisový loket je onemocnění svalových a šlachových úponů loketního kloubu vzniklé přetížením, úrazem nebo poruchou krční páteře. Projevuje se vystřelující bolestí v oblasti lokte, která se objevuje postupně i se sebemenší

námahou.

Tenisový loket patří do široké skupiny entezopatií – onemocnění šlach. Jejich příčinou je nadměrné jednostranné zatěžování svalů natahujících předloktí a prsty (extenzorů) a svalů obracejících ruku dlaní vzhůru (supinátorů). K němu dochází při řadě lidských činností. Obtíže s tenisovým loktem mohou vzniknout při práci na zahradě, šroubování, otevírání dveří nebo třeba při řízení auta. V poslední době se hojně vyskytuje toto onemocnění u lidí pracujících u počítače s myší.

Obtíže při tomto onemocnění lokte,jak již bylo zmíněno, nastupují postupně. Zpočátku se mohou vyskytovat jen krátce po námaze a rychle zase odeznít. V rozvinutých stádiích už je bolest ale trvalá. Zvýrazňuje se prací postižených svalů. Postižení mají obtíže při zatížení horní končetiny, nošení břemen, přesouvání předmětů (např. židle) nebo třeba i při běžných činnostech jako je zvedání hrnečku s čajem a čištění zubů. 

Největší bolest zpravidla působí pokus o napnutí prostředního prstu proti odporu (stress test 3. prstu). Nepříjemné pocity mohou vyzařovat do ruky, paže, ramene nebo dokonce do krku. Obtíže se zpravidla během dne zhoršují a večer brání usnutí. Po ránu může být kloub na postižené končetině ztuhlý. Nebývá však oteklý.

 

Léčba:

Nejúčinněji se problémů zbavíte, když s léčbou začnete co nejdříve. Proto je důležité nebagatelizovat prvotní obtíže.

Stěžejní roli při těchto onemocněních hraje fyzioterapie. Komplexní rehabilitační léčba Vám pomůže nejen řešit příčinu vzniku problémů, ale i předcházet případným recidivám.

Vhodné jsou cviky, pomocí kterých budete protahovat a uvolňovat svaly předloktí. Nevhodnými a špatně provedenými cviky si můžete ještě více uškodit. Na podporu hojení a svalovou relaxaci je možné užití kineziotejpingu.

V moderní fyzioterapii je v dnešní době aplikována s mimořádným úspěchem rázová vlna.

Užitím rázové vlny dojde k odstranění bolesti a úpravu svalového napětí. Nadprůměrných výsledků v léčbě je dosahováno v kombinaci s účinky vysokovýkonného laseru, který má významný a okamžitý analgetický efekt.

Pro zvýšení efektu terapie je vhodné postižený kloub zatejpovat, kdy dochází k inhibici (tlumení) přetížených svalů. Tejp tak působí i v době mimo terapii a je vhodný především pro ty, jejichž horní končetina je denně zatěžována v zaměstnání.

Golfový loket (Epicondylitis humeri (medialis) ulnaris)

Někdy také nazývaný „oštěpařský loket“.Jedná se o postižení vnitřního epikondylu pažní kosti, tedy na malíkové straně lokte. Na tento epikondylus se upínají zejména flexory (ohybače) předloktí a zápěstí. Stejně jako u předchozí diagnózy bolest vzniká přetížením této skupiny svalstva zejména v jejích úponech.

Bolest se projeví zejména při ohnutí prstů a zápěstí, dále pak při vnitřní rotaci v zápěstí (pronaci), tedy při otáčení dlaně směrem dolů.Omezena je i svalová síla při ohnutí prstů a zápěstí a při stisku pěsti. V této oblasti může být příčina i jiná a to útlak loketního nervu (n.ulnaris). Pokud je příčinou útlak nervu, projevuje se bolestivost nejen v oblasti loktu,ale většinou bolestivost či brnění vystřeluje do oblasti 4. a 5. prstu ruky. 

Léčba:

Terapie viz. „Tenisový loket“. Zaměřuje se však na flexorovou skupinu předloktí. Opět se přikláníme k možnosti využití fyzikální terapie, která je jednoznačně nepostradatelnou součástí léčby.